Kerken voor Kerken

Meer kerk in Nederland

Stop de sloop! Wij richten ons op de herbestemming van kerkgebouwen. Veel kerken in Nederland staan leeg, ze gaan de verkoop in en er worden andere functies voor gezocht. Tegelijkertijd zijn er veel kerkgemeenschappen op zoek naar een locatie. We helpen de match te vinden tussen gemeenschap en kerkgebouw. We kijken mee naar het opstellen van een financieel plan waarbij vernieuwing en verduurzaming voorop staat. Ook willen we meekijken naar kerken die vernieuwing zoeken in hun eigen kerkgebouw.

 

Opkomende events

Voorbeeld uit de praktijk

De mogelijkheden van een gebouw: het stadsklooster in Den Haag

Sinds 2022 wordt het stadsklooster aan het Westeinde bewoont door Stichting 488. Het klooster is nu een divers gebouw met verschillende onderdelen. Samen leven en samen het geloof delen staat voorop. Een levendige diaconale en missionaire voorziening in hartje Den...

Hoe kan ik helpen?

Gebed

We trekken ten strijden in de hemelse gewesten, grondgebied terugclaimen voor God. Gebed is een belangrijk wapen in deze strijd. We zouden het fijn vinden als onze missie meegenomen kan worden in gebed. 

Donaties

Om onze missie te kunnen voortzetten zijn er financiele middelen nodig. 

Delen

Meer bekendheid en aandacht voor onze visie. Hierdoor kunnen we klaarstaan voor meer kerkgemeenschappen.

Dan zal ik het vervallen huis van David herbouwen, ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald, ik zal het in zijn vroegere luister herstellen • Amos 9:11

 

Maak kennis met..

Maak kennis met: Rens Schalkwijk. De voorzitter en initiatiefnemer van St. Kerken voor Kerken. Ds. drs. Rens is een internationaal theologisch adviseur en werkt samen met universiteiten in binnen- en buitenland.  Als theoloog, pastor en adviseur bekijkt Rens thema’s...

De huidige situatie van de kerk

Het voorbestaan van de kerk wordt gevreesd. In het artikel ‘Bescherm het unieke erfgoed van de Nederlandse kerkgebouwen’ uit de Volkskrant1 wordt geschreven over het unieke erfgoed dat verloren gaat. Er wordt gepleit voor oplossingen voor dit complexe vraagstuk.Het...

De essentie van de kerk

De kerk speelt een grote rol in de samenleving. Maar waarom? Wat doet de kerk en waar staan ze voor?De kerk draagt zorg De kerk speelt vaak een grote rol in de gemeenschap waarbij het een stuk zorg draagt. Vanuit de kerk is er een intrinsieke motivatie om te helpen,...