Kerken voor Kerken

met elkaar … voor iedereen

Stichting Kerken voor Kerken

Stichting Kerken voor Kerken

St. Kerken voor Kerken is ontstaan vanuit een initiatief van ds. Drs. Rens Schalkwijk en drs. Cynthia Ortega-Martijn (destijds Tweede Kamerlid voor de CU).
De eerste paar jaren vergaderde zij in de Tweede Kamer. Daar deden mee vertegenwoordigers van: SKIN, Task Force Toekomst Kerkgebouwen, RK (al snel was deze positie leeg wegens het
met pensioen gaan van de betrokken persoon), PKN, CU, CDA en SGP (Cynthia was woordvoerder namens de drie christelijke partijen). In 2013 is de St. Kerken voor Kerken opgericht, waarbij
de statuten zijn opgesteld door Cynthia. De stichting bestaat uit een Raad van Toezicht en een Bestuur.