Maak kennis met..

Maak kennis met: Rens Schalkwijk Maak kennis met: Rens Schalkwijk. De voorzitter en initiatiefnemer van St. Kerken voor Kerken. Ds. drs. Rens is een internationaal theologisch adviseur en werkt samen met universiteiten in binnen- en buitenland.  Als theoloog, pastor...

De huidige situatie van de kerk

De huidige situatie van de kerk Het voorbestaan van de kerk wordt gevreesd. In het artikel ‘Bescherm het unieke erfgoed van de Nederlandse kerkgebouwen’ uit de Volkskrant1 wordt geschreven over het unieke erfgoed dat verloren gaat. Er wordt gepleit voor oplossingen...

De essentie van de kerk

De essentie van de kerk: de kerk draagt zorg De kerk speelt een grote rol in de samenleving. Maar waarom? Wat doet de kerk en waar staan ze voor? De kerk draagt zorg De kerk speelt vaak een grote rol in de gemeenschap waarbij het een stuk zorg draagt. Vanuit de kerk...