Achtergrond Kerken voor Kerken

Kerken voor Kerken bestaat sinds 2013 en kwam voort vanuit een initiatief van ds. Drs. Rens Schalkwijk en drs. Cynthia Ortega-Martijn.

De eerste paar jaren vergaderden zij in de Tweede Kamer. Daar deden vertegenwoordigers mee van: SKIN, Task Force Toekomst Kerkgebouwen, RK, PKN, CU, CDA en SGP (Cynthia was woordvoerder namens de drie christelijke partijen). De statuten zijn opgesteld door Cynthia. De stichting bestaat uit een Raad van Toezicht en een Bestuur. Ds. Schalkwijk was de eerste voorzitter van de Raad van Toezicht en Mw. Ortega-Martijn
was de eerst bestuursvoorzitter.

In de loop van de jaren heeft deze stichting heel veel contacten ontwikkeld op de universiteiten, de verschillende overheden (gemeente, provincie en rijk), de kerken, het zakenleven en de
financiële wereld.

Helaas is het ons als St. Kerken voor Kerken niet voor de wind gegaan. Aan de ene kant hebben wij een groot, warm en diep netwerk, zowel landelijk als internationaal. Aan de andere kant lukte het ons niet om fondsen te werven. Iedereen zei de visie te ondersteunen, maar niemand kon het opbrengen om geld erin te stoppen, geen banken, kerken, of organisaties. De ANBI-status die werd geambieerd werd nooit aangevraagd wegens een gebrek aan inkomsten. Op een gegeven moment besloot het bestuur de bankpasjes stop te zetten om geld te besparen. Intussen werd de rekening bij Triodos bank ook opgeheven.

Eind december 2021 zou de stichting beslissen om zich op te heffen, de stichting door te geven aan een andere stichting (SKIN) of toch nog door te gaan. Een ontmoeting met iemand die zich geroepen voelde om exact hetzelfde te doen als St. Kerken voor Kerken, mét medenemen van de maatschappelijke taken van de kerk, veranderde alles. Op het laatst is besloten om toch door te gaan, mede omdat er ineens ook een injectie van financiën kwam.

Nu zijn we een tijd verder en lijkt het alsof er een enorme stroomversnelling is. Duurzaamheids-partners, vastgoed vrienden, architecten, leiders van leiders, investeerders, overheden en kerken zijn benieuwd naar en bereid om samen te werken met de stichting.

De opgave is groot, héél groot.