Bio Kerken voor Kerken

Wat doen we met ons kerkgebouw?

Heel wat Nederlandse kerkgebouwen vragen om een herbestemming nu in veel gemeenten het aantal kerkgangers daalt. Maar hoe pakken we als kerkbestuur deze nieuwe toekomst voor ons gebouw aan? Verkoop aan een externe partij die de herbestemming uitvoert? Het gebouw in eigen beheer houden en nieuwe functies toevoegen? Of verkoop of verhuur aan een andere kerk of gemeente die onderdak zoekt?

 

Ds. Rens Schalkwijk helpt bij het zoeken naar antwoorden op deze en andere vragen over het verantwoord gebruik en herbestemming van godshuizen. De afgelopen decennia heeft hij een visie ontwikkeld op het eigendom en beheer van kerkgebouwen. Niet alleen vanuit gebouwenbeheer en de waarde van religieus kerkelijk erfgoed, óók vanuit Bijbels perspectief. Deze visie deelt hij binnen de stichting Kerken voor Kerken en geeft er lezingen over.

 

In zijn visie betrekt hij ook de kerkenvisie die Nederlandse burgerlijke gemeenten ontwikkelen. Opmerkelijk genoeg worden kerken en kerkgenootschappen vaak niet bij deze kerkenvisie betrokken en dat kan en moet anders. Rens Schalkwijk kan kerken adviseren over de wijze waarop kerken invloed krijgen op de plaatselijke kerkenvisie. Hij beschikt over een uitgebreid netwerk deskundigen, in politiek, vastgoed, financiële sector en architectuur/bouw.